Verzekeraars

Verschillende dossiers
Per verzekeraar zal op deze pagina de stand van zaken en het verloop van de contacten worden beschreven. Uiteindelijk ontstaat er hier een overzicht van de polissoorten per verzekeraar met de status van de verschillende dossiers.

Overleg
Het Financieel Verbond is in overleg met meerdere verzekeraars om regelingen tot compensatie te treffen. Zodra daar resultaten van kunnen worden gedeeld zullen wij dat publiceren.