Verzekeraars

Per verzekeraar zal op deze pagina de stand van zaken en het verloop van de contacten worden beschreven. Uiteindelijk ontstaat er hier een overzicht van de polissoorten per verzekeraar met de status van de verschillende dossiers.