Participeren

De Telegraafsma is de nieuwsbrief behorend bij het Financieel Verbond en de websites www.renegraafsma.nl / www.respect.eu. Deelnemers en donateurs ontvangen
de Telegraafsma direct na het verschijnen in de eigen mailbox. 

Donateur

Jij kan de uitgave van De Telegraafsma ondersteunen en actief deelnemen aan
het ‘Financieel Verbond’. Dat kan door in onderstaand formulier je gegevens in te vullen.
Je donateurschap is daarmee een lidmaatschap voor het verkrijgen van informatie over maatschappelijke onderwerpen, financiële zaken in het bijzonder, en waardevolle belangenbehartiging. Je bent actief deelnemer: je denkt en doet mee!
De kosten bedragen slechts €17,08 per jaar!

Totaal: € -

Het ‘Financieel Verbond’ wordt gefaciliteerd door Respect Beheer & Management B.V. (RBM), de ‘werkmaatschappij’ van René Graafsma, en …………. dus een platform voor iedereen. ‘Om het leven te delen”.

Kamer van Koophandel Utrecht: 30127335.
Al waar ook de Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.
RBM werkt volledig transparant. Verslagen en cijfers zijn altijd, door iedereen, op te vragen.
Contactadres: Postbus 79, 3738 ZM Maartensdijk. E. mail@renegraafsma.nl