Moties Tweede Kamer

Mogelijk aangespoord door een bijeenkomst in het perscentrum Nieuwspoort en een recent Algemeen Overleg van de Tweede Kamer Commissie Financiën (15 april) zijn er diverse moties voor de plenaire vergadering van eind mei ingediend betreffende de beleggingsverzekeringen.

Zo pleit Arnold Merkies, Tweede-Kamerlid voor de SP, in een motie voor een gestructureerd overleg tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten over de woekerpolissen.

In totaal komen er vijf relevante moties aan de orde:

Motie_van_het_lid_Merkies_over_een_gestructureerd_overleg_over_beleggingsverzekeringen

Motie_van_het_lid_Merkies_over_een_kosteloos_en_onafhankelijk_advies_voor_verzekerden

Motie_van_het_lid_Omtzigt_over_een_totaaloverzicht_van_woekerpolissen

Motie_van_het_lid_Omtzigt_over_voldoen_aan_streefcijfers_als_onderdeel_van_de_geschiktheidstoets

cht_voor_consumenten_om_te_weten_hoeveel_een_verzekeraar_of_tussenpersoon_aan_hen_heeft_verdiend