Geschilbeslechting

Schikken
Het Financieel Verbond zet zich in om bij voorkeur tot bemiddeling en de schikking van verschillen van mening te komen: tot compensatie van de schade.

KiFiD
In de financiële branche is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het KiFiD, een mogelijke weg om bij geschillen tot oordelen, besluiten en oplossingen te komen.
Als alternatief voor de rechter. In de praktijk blijkt het KiFiD minder laagdrempelig en sneller te werken dan lijkt te zijn beoogd. Er zijn meerdere onderzoeken naar het functioneren van het KiFiD gaande.

Resultaten
De praktijk toont aan dat de werkwijze van het Financieel Verbond voor gaat in het feitelijk resultaat van het met schikkingen beslechten van geschillen.