Maandelijks archief: juni 2015

‘Nieuw leven voor verzekeraars’

Op 29 maart 2014 is er een ‘Commissie Verzekeraars’ ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer welke heeft onderzocht op welke wijze de Nederlandse verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen.

Het resultaat is het rapport ‘Nieuw leven voor verzekeraars geworden’: Nieuw leven voor verzekeraars.

Samengevat: samenvatting-rapport-nieuw-leven-voor-verzekeraars.

Waarop een Kabinetsreactie is gekomen: Kabinetsreactie_op_het_rapport_van_de_Commissie_Verzekeraars.

Met een overzicht en aanbevelingen: Overzicht_en_reactie_aanbevelingen_van_de_Commissie_Verzekeraars.

Het onderwerp beleggingsverzekeringen komt met nadruk in het rapport aan de orde en het geheel zal de komende week door Vaste Kamercommissie voor Financiën worden besproken.