Maandelijks archief: september 2014

Start Financieel Verbond

Met de publicatie van een artikel in Het Financieele Dagblad op maandag 22 september 2014 is het initiatief tot het vormgeven van het Financieel Verbond bekend geworden.

‘Krachtenbundeling’

Het initiatief beoogt, in eerste instantie, organisaties en krachten te bundelen die werken aan het verhalen van schade, het realiseren van claims, op verzekeraars die ten opzichte van de polishouders schadeplichtig zijn omdat er sprake is van beleggingsverzekeringen die ‘woekerpolissen’ bleken te zijn.

‘Vertegenwoordiging’

Met de tijd zal het Financieel Verbond zich verder ontwikkelen als de vertegenwoordiger van de belangenbehartigers, voor die zaken waarin een gemeenschappelijk belang kan worden gevonden. Gesprekken met ‘de politiek’, ‘de toezichthouders’ en ‘organisaties van verzekeraars en intermediairs’ zijn daar een voorbeeld van.

‘Beleggingspolisherstel’

Het eerste thema betreft dus het herstel van beleggingsverzekeringen die we zijn gaan herkennen als ‘woekerpolissen’. Om niet verzand te raken in eindeloze procedures bij het klachteninstituut (KiFiD) of bij de rechtbanken ligt een goede samenwerking van de relevante organisaties voor de hand.

Hollandsche Rading, 20 september 2014

René Graafsma